Scríobh Leabhar

Scríobh na páistí ó Rang 2 go Rang 6 leabhair le déanaí. Rinne siad sár-obair! Roinn scoileanna difriúla na leabhair nuair a bhí siad críochnaithe. Léigh páistí Scoil Bhaile Dhuibh leabhair iontacha ó scoil eile i gCiarraí agus léigh an scoil sin ár leabhair. Bhuaigh roinnt d’ár bpáistí duaiseanna agus bhí oíche na gradaim ar siúl san Ionad Oideachais i dTrá Lí ar an 20ú Bealtaine. Bhí Aidan O’Mahony mar t-aoi speisialta ar an oíche. Fuair gach páiste a ghlac páirt duais chun iad a spreagadh chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Comhghairdeas do gach duine a bhí bainteach leis an tionscal seo!

The boys and girls wrote books in Irish recently. They produced wonderful books and did fantastic work. Different schools swapped books when they were completed. The children of Ballyduff N.S. read books from another school in Kerry and they read our books. Some of our children won prizes and attended a special awards night in Tralee Education Centre on Monday May 20th. The special guest on the night was Aidan O’Mahony. Every child who participated in the project received a participation prize to promote the Irish. Congratulations to everyone involved in this initiative!